فیلم راهزنی از مسافران اتوبوس مسیر اهواز مربوط به گذشته است

وی گفت: شهروندان فهیم ایران اسلامی، با درک بالای خود قدرت تشخیص و تحلیل پدیده ها را دارند و همواره دوشادوش خدمتگزاران و مدافعان خدوم نیروی انتظامی، در راسای اعتلا و ارتقای امنیت کشور در صحنه هستند. منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8187931/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

رضاییان راهی سپاهان شد

رضاییان که در روز‌های اخیر زمزمه‌های مذاکراتش با سپاهانی ها شنیده می‌شد بالاخره با این تیم به توافق رسید و قراردادی ۲ ساله با سپاهان امضا کرد. منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8186968/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF