۳۶۹۹ پرونده درشورا‌های حل اختلاف بم ختم به خیر شدند


رئیس دادگستری شهرستان بم گفت: به همت شورای حل اختلاف، ۳ هزار و ۶۹۹ پرونده در شهرستان بم به صلح و سازش ختم شدند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8293644/%DB%B3%DB%B6%DB%B9%DB%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%85-%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF