۱۲۵ میلیارد تومان برای عمران و آبادانی نیکشهر تخصیص یافت

او گفت: با توجه به نیاز شهرستان در دو بخش راه و آب انتظار بر اینست سهم اعتبارات از ردیف‌های محرومیت زدایی و توسعه سواحل مکران به خوبی دیده شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8189638/%DB%B1%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

سرپرست فرمانداری نیکشهر  گفت: انتظار بر این است این میزان از اعتبارات با احیای ردیف مرتبط به شهرداری‌ها و البته جذب اعتبارات از منابع داخلی دستگاه‌ها رشد چشمگیری داشته باشد.

مجیب حسنی گفت: بخش راه ، آب و فاضلاب و امور آب با توجه به نیاز شهرستان در صدر سهم اعتبارات قرار دارند که در جلسه کمیته برنامه ریزی تصویب شدند.

او گفت: در این‌ جلسه جذب اعتبارات ملی توسط دستگاهها و تقویت اعتبارات شهرستان با توجه به سهم اندک اعتبارات استانی از کل اعتبارات کشور مورد تاکید قرار گرفت.