گلایه مردم از بی کیفیتی نان در جهرم پیگیری شود

او نبود نظارت مستمر را عامل نابسامانی وضعیت آرد و نان دانست و  گفت: دستگاه‌های مسئول باید با ارزیابی دقیق وضع موجود و تشدید نظارت‌ها، زمینه تغییرات اساسی و جلب رضایت‌مندی مردم در این حوزه را فراهم کنند.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم  گفت: نظارت و بازرسی موردی و تصادفی اثرگذار نیست و باید ساز وکاری برای نظارت مستمر و مداوم ایجاد شود.

شعبانی گفت: نظارت‌ها در این حوزه سلیقه‌ای و ناکارآمد است و در نتیجه نمی‌توانیم از تاثیرگذاری نظارت‌ها اطمینان پیدا کنیم.

منبع: مهر


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8188881/%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

او  توزیع نامناسب نانوایی‌ها در مناطق مختلف شهری، نبود رعایت قیمت‌گذاری مصوب و زمان‌ بندی فعالیت نانوایی‌ها، احراز صلاحیت در صدور پروانه فعالیت، کیفیت پایین نان در برخی نانوایی‌ها و نبود سامانه نظارتی را از دیگر مشکلات این حوزه دانست.

شعبانی با بیان اینکه برخی از مشکلات آرد و نان از قبیل توزیع نامناسب نانوایی‌ها در سطح شهر، نبود نظارت کافی بر قیمت‌گذاری و بهداشت نانوایی‌ها و فروش آرد یارانه‌ای، بر تشدید نظارت‌ها در این حوزه تاکید کرد.

محمدحسن شعبانی در  بازدید از ۱۸ واحد خبازی در سطح شهر جهرم گفت: قابل قبول نیست که با وجود یارانه دولتی برای نان، شاهد نارضایتی و گلایه مردم در این زمینه باشیم.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم دستگاه‌های متولی امر مکلف کرد برای حل تمام مشکلات و سامان‌دهی این حوزه، نظارت‌ها را بیشتر کنند.