گامی اداری برای کیفی سازی نهضت ملی مسکن در اصفهان

امیر زاغیان گفت: با توجه به قانون جهش تولید مسکن و شروع اجرای طرخ‌های نهضت ملی مسکن در استان، استفاده از خدمات اشخاص دارای پروانه اشتغال حقوقی از وزارت راه و شهرسازی بسیار ضروری است.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان اطمینان داد: این اداره‌کل نهایت همکاری را درخصوص ثبت شرکت حقوقی برای تسهیل روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن استان خواهد داشت.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8308352/%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

او با بیان اینکه صلاحیت‌های مورد نظر شامل طراحی، نظارت و خدمات آزمایشگاهی است گفت: از اشخاص حقیقی عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان که متقاضی ارائه خدمت در طرح‌های مشمول هستند دعوت می‌شود به منظور دریافت پروانه اشتغال حقوقی از طریق درگاه ملی مجوز‌ها به نشانی www.mojavez.ir اقدام کنند.