کشف ۹ دستگاه ماینر غیر مجاز درزاهدان

سرهنگ علیزاده مقدم گفت:ارزش ریالی ماینر‌های کشف شده بنا بر نظر کارشناسان یک میلیارد ریال بوده که در این خصوص فرد متخلف با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8302820/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86

 ، سرهنگ حسین علیزاده مقدم گفت: ماموران این پلیس با انجام اقدامات تخصصی مطلع شدند فردی در ملک تجاری خود در سطح شهر زاهدان اقدام به راه اندازی دستگاه ماینر کرده است.

وی افزود: پس از هماهنگی بامقام قضائی و بادعوت از کارشناسان مربوطه و حضور در محل مورد نظر، تعداد ۹ دستگاه ماینر کشف شد.