کشف ۲۱ هزارو ۷۲۰ نخ سیگار قاچاق از یک پژو

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان منوجان در این رابطه، خودرو توقیف و راننده آن با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8194405/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B2%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DB%B7%DB%B2%DB%B0-%D9%86%D8%AE-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DA%98%D9%88

  او می گوید: در بازرسی به عمل آمده از این خودرو، ۲۱ هزار و ۷۲۰ نخ سیگار قاچاق کشف و راننده این خودرو دستگیر شد.

سرهنگ منوچهر نوری گفت: مأموران ایستگاه بازرسی شهید شعبانی، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری محور بندرعباس ـ کهنوج به یک خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را متوقف کردند.