کشف حدود ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در هرمزگان

سردار جعفری گفت:تلاش برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان ادامه دارد.

سردار جعفری گفت: در این دو عملیات جمعا ۹۹ هزار و ۵۷۹ لیتر گازوئیل کشف و ضبط شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8259580/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86

فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: ماموران انتظامی شهرستان میناب نیز از یک دستگاه تانکر ۳۰ هزار و ۵۷۹ لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.

سردار غلامرضا جعفری گفت: ماموران انتظامی و دریابانی شهرستان بندرعباس یک مشک ماری حاوی ۶۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را در سواحل این شهرستان کشف و ضبط کردند.