کار خودشونه، کلید واژه‌ای برای جنایت و اتهام

فتنه گران رسانه‌ای از قبیل بی بی سی انگلیسی و ایران اینترنشنال سعودی و… بعد از جنایت تروریستی تکفیری حرم شاهچراغ که منجر به شهادت و زخمی شدن ۳۶ زائر بی دفاع فرزند امام موسی کاظم علیه السلام در شیراز شد ابتدا با جمله “کار خودشونه ” این جنایت را به جمهوری اسلامی ایران نسبت دادند، اما پس از اینکه داعش در رسانه‌های بین المللی مسئولیت این جنایت را بر عهده گرفت با خدعه‌ای دیگر شایعه کردند که خودشان از قبل خبر داشتند.

رسانه‌های معاند بعد از جنایت تروریستی تکفیری حرم شاهچراغ که منجر به شهادت و زخمی شدن ۳۶ زائر بی دفاع فرزند امام موسی کاظم علیه السلام در شیراز شد ابتدا با جمله “کار خودشونه ” این جنایت را به جمهوری اسلامی ایران نسبت دادند، اما پس از اینکه داعش در رسانه‌های بین المللی مسئولیت این جنایت را بر عهده گرفت با خدعه‌ای دیگر شایعه کردند که خودشان از قبل خبر داشتند.

با اندکی تحقیق می‌توان فهمید که این یک خدعه شیطانی است که عده‌ای جاهل، اما مدعی نخبگی و تحصیلات دانشگاهی گول این نیرنگ را خورده اند.

این رسانه‌ها شایعه کردند که پوستری که درباره شهدای شاهچراغ منتشر شده، از چندساعت قبل طراحی شده، پس خودشان از قبل خبر داشتند!

بدین ترتیب سپاهیان حضرت علی (ع) آبراه صفین را از دست دادن و دشمن بر این آبراه مسلط شد و آب را بر سپاهیان حضرت بست، اما پشیمانی دیگر سودی نداشت.

عمرو عاص که روی جهل کوفیان حساب کرده بود در سریال امام علی (ع) پس از کارگر شدن مکرش دیالوگ ماندگار خسته نباشید “مغنیان بی کلنگ” را به کار برد درست مانند زمان حاضر که فتنه گران رسانه‌ای از قبیل بی بی سی انگلیسی و ایران اینترنشنال سعودی و… با تکیه بر جهل عده‌ای با مکر و فریب و هژمونی رسانه‌ای و دیکتاتوری دروغ بر آتش اغتشاشات می‌دمند تا بلکه بتوانند ایران به دست ایرانیان را به زانو درآورند.

پس از اینکه با درایت حضرت علی (ع) سپاهیان حضرت بر آبراه صفین مسلط شده و دست برتر را نسبت به سپاه معاویه داشتند، عمروعاص دست به کار شده و به خدعه متوسل شد، او به معاویه گفت قصد دارم با چند طبل و یک تکه پوست (نامه با موضوع شایعه تغییر بستر فرات) به جنگ مالک اشتر رفته و سپاه علی (ع) را فراری دهم اگر نشد که چیزی جز یک تکه پوست از دست نداده ایم.

عمروعاص با امید به جهل سپاهیان حضرت علی (ع) نامه‌ای با موضوع شایعه تغییر بستر فرات در میان سپاه کوفی پرتاب کرد و کوفیان را به توهم وا داشت که شامیان قصد دارند شبانگاه با مغنیان زبده بستر فرات را تغییر دهند و سپاه کوفی را در سیل غرق کنند.

سپس خود و چند طبال با دمامه (طبل‌های عربی) شروع به طبل زدن کرد و سپاهیان حضرت علی (ع) با تصور اینکه صدای طبل‌ها صدای کلنگ است پا به فرار گذاشتند و هرچه مالک اشتر به آن‌ها گفت برگردید این خدعه عمرعاص است و هرکه نامه شایعه را فرستاده صدایش را هم تولید کرده است گفتند صدای کلنگ‌ها را نمی‌شنوی و با فرار کوفیان حضرت علی (ع) مجبور به عقب نشینی شد.

سریال امام علی (ع) از جمله سریال‌هایی است که بر اساس مستندات تاریخی ساخته شده است و روایت زمان امیرالمومنین علیه السلام به گونه‌ای است که انگار قسمت‌ها یا دیالوگ‌های این سریال برای زمان حال حاضر جامعه ما ساخته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان استان مرکزی در نظر دارد با سلسله مطالبی با عنوان” فتنه گران رسانه ای، مغنیان بی کلنگ” در حد بضاعت مخاطبان را از نیرنگ‌های رسانه‌های معاند که این روز‌ها فراوان شده تا ایران را به دست ایرانیان به زانو درآورند آگاه کند که در این قسمت بعد از ذکر مقدمه به   حکایت  جمله “کار خودشونه ” خواهیم پرداخت.

در سواد رسانه گام اول شک است و گام دوم تحقیق و بررسی و اگر به درستی مطلب پی بردیم آنوقت مطلب را بازنشر کنیم و زود باوری از آفات فضای مجازی است.

در این فیلم دست این خدعه گران رو شده است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8269890/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85