پیش بینی تولید ۱۵۰۰ تن کیوی در نور

او با بیان اینکه زمان برداشت کیوی از اواسط تا اواخر آبان است، افزود: زمان مناسب برای برداشت کیوی موقعی است که میزان شاخص بریکس بین ۷ تا ۹ باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نورافزود: تاکنون در ۲۰ درصد از باغ‌های این شهرستان عملیات برداشت انجام شد و این روند همچنان ادامه دارد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8283839/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1

صادق خرمانی مدیر جهاد کشاورزی نور با اشاره به اینکه ۶۰ هکتار از باغ‌های شهرستان نور به کشت کیوی اختصاص دارد، گفت: پیش بینی می‌شود امسال یک هزار و ۵۰۰ تن کیوی از این باغ‌ها برداشت و به بازار عرضه شود.