پیشرفت بیش از ۹۳ درصدی طرح فاضلاب بیرجند

هاشم‌آبادی با بیان اینکه در طرح فاضلاب بیرجند، ۱۹ کیلومتر خط انتقال به‌طور کامل اجرایی شده است گفت: ۳۳ کیلومتر شبکه جمع‌آوری طرح فاضلاب بیرجند باقی مانده و تکمیل شبکه تا پایان سال ۱۴۰۲ هدف‌گذاری شده است.

او افزود: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته امسال تکمیل طرح فاضلاب را در برنامه داشتیم که با توجه به بروز مشکلاتی در صدور مجوز‌های حفاری اجرای آن به تأخیر افتاد.

او از تصویب ۲۵ میلیارد تومان اعتبار در سفر رئیس جمهور برای اجرای طرح فاضلاب بیرجند تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: تاکنون از این محل ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تخصیص یافته است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8286027/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF

معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی  عنوان کرد: همچنین اجرای شبکه فاضلاب در شهرک چهکند بیرجند که مطالعات طرح فاضلاب آن پارسال تکمیل شد، نیازمند تخصیص اعتبار است.

تکمیل شبکه جمع‌آوری فاضلاب تا سال آینده

هاشم آبادی بیان کرد: هم اکنون با تخصیص اعتبارات سفر استانی دولت روند اجرای طرح‌های فاضلاب شتاب گرفته و امید‌ها برای تکمیل آن‌ها افزایش یافته است که امیدواریم با ادامه تخصیص اعتبارات در سال ۱۴۰۱ این روند ادامه پیدا کند.

معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: تلاش داریم مبلغ اعتباری خوبی هم در دور دوم سفر رئیس جمهور به استان برای طرح‌های فاضلاب اختصاص یابد و در این خصوص طرح‌های پیشنهادی ارائه شده است.


بیشتر بخوانید


هاشم آبادی گفت: اجرای شبکه فاضلاب سایت‌های نهضت ملی مسکن نیز در دستور کار است که در صورت تأمین اعتبار اجرایی خواهند شد.

او افزود: اعتبارات پیش‌بینی شده در مصوبات سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی بیش از ۱۴۵ میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های فاضلاب بیرجند، فردوس و سربیشه است که تاکنون در سال مالی ۱۴۰۰ از این محل ۵۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به این طرح ها تزریق شده است.

او درباره روند اجرای طرح فاضلاب بیرجند اظهار کرد: تاکنون ۴۷۳ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب از مجموع ۵۰۶ کیلومتر در شهر بیرجند اجرا شده است.

هاشم آبادی معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: با تخصیص اعتبارات سفر رئیس جمهور، روند اجرای طرح فاضلاب بیرجند شتاب گرفته است و اکنون این طرح ۹۳.۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.