پیشبرد طرح ملی مسکن از تکالیف دستگاه‌های اجرایی است

استاندار سمنان تاکید کرد: ساخت واحدهای ویلایی در هر نقطه از استان در صورت تأمین زمین مورد نیاز منعی ندارد.

هاشمی با بیان اینکه همه شهرداران استان سمنان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن با وحدت و همدلی پای کار هستند، ابراز داشت: ساخت ۳۶ هزار واحد مسکونی در شهر جدید ایوانکی موجب جهش جمعیت در استان سمنان خواهد شد.‌

هاشمی ادامه داد: استان سمنان رتبه دوم پرداخت وام‌های بانکی کشور به واحدهای صنعتی در ۶ ماهه نخست امسال را با ۲۰ درصد به خود اختصاص داد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8301727/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

هاشمی از ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان سمنان توسط اداره کل راه و شهرسازی خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد ۹ هزار واحد مسکونی در شهرستان‌های شاهرود و میامی ساخته خواهد شد.‌

وی با بیان اینکه پرداخت وام بانکی به واحدهای صنعتی در دستور کار است، افزود: واحدهای صنعتی استان سمنان در ۶ ماه دوم سال گذشته حدود ۱۴ درصد از وام‌های بانکی کشور را دریافت کردند که این میزان بالاترین پرداخت در کشور محسوب می‌شود.