«پهلوانان» به شبکه امید‎‎ می‌آیند + فیلم

انیمیشن «پهلوانان» به نویسندگی و کارگردانی سیاوش زرین آبادی و تهیه کنندگی علیرضا گلپایگانی با تکنیک دو بعدی در پنج سری تهیه و تولید شده است. 

داستان انیمیشن «پهلوانان» موضوعاتی تاریخی و قهرمانی بوده و وقایع آن در خوارزم از شهر‌های خراسان قدیم و در قرن هشتم هجری می‌گذرد. شخصیت محوری قصه‌ها، پهلوان محمود قتالی خوارزمی ملقب به پوریای ولی، شاعر عارف و ورزشکار نامی ایران زمین است. پوریا شغل آهنگری دارد و صاحب و اداره کننده تنها زورخانه شهر نیز هست که در آنجا آداب و اخلاق جوانمردی، پهلوانی و فنون کشتی را به شاگردان خود می‌آموزد. در میان این شاگردان سه جوان یعنی یاور آهنگر، صفی نمد مال و مفرد سلمانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و پوریا با کمک آن‌ها به مبارزه علیه ظلم و بیدادگری حاکمان و داروغه زورگوی شهر می‌پردازد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8304051/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%E2%80%8E%E2%80%8E-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85