پنتاگون: عملیات در شمال سوریه مبارزه با داعش را تهدید می‌کند


پنتاگون با بیان این‌که عملیات در شمال سوریه مبارزه با داعش را تهدید می‌کند، از تمامی طرف‌های درگیر خواست تا از تشدید تنش‌ها در خودداری کنند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8289974/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF