پرونده ۶۰ متقاضی خبره در دانشگاه جامع علمی کاربردی تایید شد

گفتنی است؛ از ابتدای دور هشتم تا کنون جمعاً ۱۶۵ پرونده از کمیسیون‌های هیأت ممیزه در جلسات مطرح و از این تعداد ۱۶۲ پرونده مورد تائید قرار گرفته است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8218525/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B6%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

همچنین ۱۴ پرونده از گروه مدیریت و خدمات اجتماعی در حوزه‌های آرایش و پیرایش، آشپزی، مدیریت کسب و کار، گمرک، حسابداری و بیمه مورد بررسی قرار گرفت و تمامی پرونده‌ها تائید شد.

در پنجمین جلسه از دور هشتم هیأت ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی تعداد ۶۰ پرونده متقاضیان خبره / تجربی در گروه‌های مختلف مورد بررسی و تائید قرار گرفت.

با حضور حسین بلندی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و سایر اعضا، پنجمین جلسه از دور هشتم هیأت ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.

در این جلسه ۶۰ پرونده از متقاضیان تدریس خبره / تجربی شامل ۴۶ پرونده از گروه فرهنگ و هنر در حوزه‌های چاپ و نشر، ارتباط تصویری، عکاسی، انیمیشن، سینما، بازیگری و تئاتر، هنرهای نمایشی، گریم، مجری گری، موسیقی و طراحی و دوخت مورد بررسی و تائید قرار گرفت. در میان اساتید تائید شده تعدادی استاد خبره با درجه هنری ۱ و ۲ و چهره‌های شاخص نیز وجود داشت.