پرداخت ۴۱ میلیاردو ۲۰۰ میلیون ریال تهسیلات اشغالزایی در شهرستان سراب

فرماندار سراب ادامه داد: هیچ یک از بانک‌ها در شهرستان تاکنون مشکل کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات را مطرح نکرده اند بنابراین اگر بانک‌های شهرستان در این زمینه با محدودیت‌هایی مواجه هستند، مشکلات احتمالی را منعکس و پیگیری کنند تا برطرف شود.

 

او افزود :علاوه بر این پرداخت ۱۳۴ میلیارد ریال تسهیلات در حوزه مشاغل روستایی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

او با تاکید بر ضرورت تسریع در اعطای تسهیلات به متقاضییان معرفی شده به بانک‌های عامل افزود: کمبود منابع و مصارف بانکی در مصوبات کارگروه اشتغالزائی به هیچ وجه موضوعیت ندارد و بانک‌ها نباید در پرداخت این قبیل تسهیلات مشکلی داشته باشند.

علی جهانی گفت: از اول سالجاری تا کنون ۴۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی و مشاغل خانگی در این شهرستان پرداخت شده است.

 

جهانی با بیان اینکه هدف کارگروه اشتغالزائی گره گشایی از مشکلات تولید و اشتغااست گفت بانک‌ها باید با نگاه مثبت از بخش اشتغالزائی و تولید حمایت کرده و به مصوبات این کارگروه عمل کنند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8279528/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B4%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8