پخش مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ با کیفیت ۴k

وی بر لزوم استفاده از همه ظرفیت نخبگان برای تقویت شبکه‌های استانی خبر داد و افزود: صداوسیما بر اساس هویت‌محوری و عدالت‌گستری زمینه‌ساز و محلی برای رفت‌وآمد نخبگان علمی، دانشگاهی، فرهنگی، سیاسی، کارآفرین بوده و از ظرفیت آنان استفاده خواهد شد.

حسن عابدینی، معاون امور استان‌های صداوسیما  در پاسخ به این سؤال که آیا در بحث جام جهانی در شبکه‌های استانی اقدام خاصی در جهت رونق‌بخشی صورت گرفته است؟ اظهار داشت: بله، صداوسیما برای نخستین بار امسال قراردادی امضاء کرده که به صورت فورکی؛ ۴k تصاویر را دریافت و بازی‌های جام جهانی از شبکه ۳ به عنوان شبکه اصلی در همه استان‌ها پخش شود.

وی از پوشش زنده تمامی بازی‌های جام جهانی از تلویزیون خبر داد و گفت: از هیچ کمکی در جهت رونق‌بخشی شبکه‌های استانی دریغ نخواهیم کرد.

معاون امور استان‌های صداوسیما در پاسخ به این سؤال که در حوزه HD شدن شبکه‌های استانی برنامه خاصی صورت گرفته است؟ تصریح کرد: بسیاری از مراکز استان‌ها HD شده و استان‌هایی نیز که از این ظرفیت بی‌بهره‌اند در یک دوره بسیار کوتاه HD خواهند شد.

منبع: تسنیم


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8284046/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B4k

عابدینی از برنامه‌ریزی برای ایجاد تحول در استان‌ها خبر داد و عنوان کرد: در این دوران تحول در تهیه برنامه‌ها و تولیدات بیشتر از بازیگران بومی استفاده می‌شود.