١۴ واحد مرغداری جدید در شهرستان مرزی میرجاوه در حال ساخت است

محسن کهرازهی توان جوجه ریزی این واحد‌ها را ٢٨٠ هزار قطعه در هردوره اعلام کرد.

مدیر جهاد کشاورزی میرجاوه در جریان بازدید سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان از طرح توسعه واحد‌های مرغداری شهرستان گفت: در راستای توسعه پرورش مرغ صنعتی و خودکفایی استان به تولید گوشت مرغ، تاکنون به ٢١ متقاضی مجوز ساخت مرغداری واگذار شده ودر حال حاضر ١۴ واحد مرغداری با سرمایه‌گذاری ۵۶٠ میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی بین ٢٠ تا ٧٠ درصد اقدام به ساخت مرغداری کرده اند و بقیه متقاضیان بزودی کار ساخت را آغاز خواهند کرد.

وی تصریح کرد :در حال حاضر شهرستان مرزی دارای ١۵ واحد مرغداری ٢٠ هزار قطعه‌ای با توان تولید سالیانه بیش از دو هزار تن گوشت مرغ میباشد


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8236159/%D9%A1%DB%B4-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA