واکسیناسیون بیش از ۸ میلیون قطعه طیور علیه بیماری آنفولانزای پرندگان در اردبیل


معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اردبیل گفت: از ابتدای سال جاری بیش از ۸ میلیون قطعه طیور علیه بیماری آنفولانزای پرندگان در استان واکسینه شده است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8296349/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84