واردات ۴۰۰ هزارتن برنج برای تنظیم بازار شب عید

آقای مسیح کشاورز گفت: با توجه به موضوع تراز تجاری ایران و هند، ثبت سفارش واردات برنج هندی صورت نمی گیرد و همواره کسری از طریق دیگر کشورها انجام می شود.

دبیر کمیسیون تامین کنندگان برنج قیمت هرکیلو برنج پاکستانی برای مصرف کننده را ۴۰ هزار تومان و برنج هندی بسته به نوع و کیفیت کمتر ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان اعلام کرد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8309942/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF

کشاورز می‌گوید: براساس میزان واردات برنج از ابتدای سال نیاز است که تا پایان سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتن برنج وارد شود و در صورت استمرار محدودیت‌ها از کشور‌های تایلند و پاکستان این کسری وارد می‌شود.

به گفته او، با برقراری روابط با کشورهای تامین کننده به سبب ایجاد رقابت، قیمت کاهش می یابد. از این رو امیدواریم که محدودیت ها برداشته شود.