هوای خنک پاییزی همچنان مهمان مازندران

کارشناس هواشناسی مازندران گفت:وضعیت جوی مازندران روز سه شنبه صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش نسبی دما خواهد بود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8246724/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%86%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

غلامپور کارشناس هواشناسی مازندران گفت:هوای مازندران امروز دوشنبه ۴ مهر ابری، در ارتفاعات مه آلود، همراه با کاهش محسوس دما، همراه با بارندگی و وزش باد خواهد بود.

او افزود:بیشینه دما در مناطق ساحلی و جلگه‌ای بین ۲۲ تا ۲۷ درجه و در ارتفاعات بین ۱۵ تا ۲۰ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.