هوای استان سمنان سرد می شود

بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های پیش یابی، با خروج سامانه بارشی از استان سمنان و سرد شدن هوا ، کشاورزان باید تمهیدات لازم را برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات بیندیشند .


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8267767/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF