همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان + تصاویر

همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان

همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان

 

همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان

همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان

همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان

همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان

همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان

همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان

همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان

همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان

در ادامه گوشه‌ای از این مراسم را مشاهده کنید:

همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان

همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان

همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان

 

همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان

مادران رفسنجانی فرزندان نوزاد خود را با پوشاندن لباس‌های مخصوص و سربند‌های «یا علی اصغر (ع)» به یاد شهید ۶ ماهه دشت کربلا به همایش شیرخوارگان حسینی که در معراج الشهدای حسینیه ثارالله رفسنجان برگزار شد، آوردند تا فرزندان خود را نذر قیام حضرت سیدالشهدا (ع) کنند و از خداوند بخواهند تا این کودکان در مکتب حسینی پرورش یابند.

همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان

همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان

همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8205629/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان

این مکان شهدایی مملو از مادرانی بود که فرزندان شیرخوار خود را به دست گرفته بودند و با چشمانی اشک آلود در مصیبت حضرت علی اصغر (ع) که سند مظلومیت سیدالشهدا (ع) به شمار می‌رود، حاضر شده بودند.