هفته آینده نمادهای استقلال و پرسپولیس در فرابورس بازگشایی می‌شوند

قربان زاده درباره اینکه چرا نماد‌های استقلال و پرسپولیس پس از عید غدیر بازگشایی نشده است، گفت: شرکت فرابورس اصرار داشت که مجموع رقم قرارداد‌های این باشگاه‌ها افشا شود، اما در آن موقع قرارداد‌های این باشگاه‌ها نهایی نشده بود و در تعامل با شرکت فرابورس قرار شد که پس از نهایی شدن قرارداد‌های این باشگاه‌ها مجموع رقم قرارداد‌های آن‌ها افشا شود، همچنین به دلیل وضعیت بازار سرمایه و ایام عزاداری محرم این موضوع محقق نشد.

سرپرست فدراسیون فوتبال

نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا

نایب قهرمانی لیگ فوتبال ایران ۱۳۷۱ -۱۳۷۰

او گفت: استقلال و پرسپولیس به دلیل اینکه ۱۵ اسفندماه سال گذشته در فرابورس عرضه شدند وظیفه دارند که مجموع رقم قراردادهایشان را در سامانه کدال منتشر کنند. من در این نامه مدیران عامل شرکت‌های که سهام دار و مالک اصلی این ۷ باشگاه هستند را خطاب قرار داده ام چرا که این ۷ شرکت در بورس حضور هستند و از مدیران عامل این شرکت‌ها خواسته ام تا رقم مجموع قرارداد‌های کادر فنی و بازیکنانشان را افشا کنند. تمامی شرکت‌های بورسی ملزم هستند تمامی رویداد‌های مالی خود را افشا کنند.

معاونت فروش و صادرات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان اصفهان

نایب رئیس و عضو هیئت مدیره باشگاه فجر سپاسی

او درباره اینکه این ۲ باشگاه دارای زیان انباشته زیادی هستند، گفت: در فرابورس بازار‌های مختلفی وجود دارد و امکان اینکه شرکت زیان ده درج شود و یا افزایش سرمایه و یا عرضه اولیه شود وجود دارد. البته پرسپولیس سال گذشته سودده بود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8209760/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فولاد غدیر

میرشاد ماجدی

قهرمان باشگاه‌های استقلال آسیا با باشگاه استقلال سال ۱۹۹۰

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال

برنامه مجله فوتبال از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه آغاز شد و در این برنامه رزومه‌های نامزد‌های تاییده صلاحیت شده در انتخابات فدراسیون فوتبال، درخواست سازمان خصوصی سازی از ۷ باشگاه صنعتی برای انتشار مجموع رقم قرارداد‌های کادر فنی و بازیکنان شان و همچنین بازگشایی نماد‌های استقلال و پرسپولیس بررسی شد.

دبیرکل اتحادیه فوتبال

خضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس

نایب قهرمان آسیا با باشگاه استقلال سال ۱۹۹۱

رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان

مهدی تاج

رئیس اتحادیه باشگاه‌های فوتبال

رئیس فدراسیون فوتبال

رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال

او در خصوص ضمانت اجرایی این نامه گفت: من یک رونوشت نامه را نیز برای عشقی، مدیرعامل شرکت بورس ارسال کرده ام چرا که بورس ضمانت اجرایی بیشتری دارد و آن‌ها می‌توانند شرکت‌ها را تعلیق یا نماد آن‌ها را ببندند، همچنین این ۷ شرکت تعاملاتی نیز با سازمان خصوصی دارند و صدور مجوز آن‌ها موکول به افشای قرارداد هایشان است.

عزیزالله محمدی

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال

حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص درخواست اش از ۷ باشگاه صنعتی برای انتشار مجموع رقم قرارداد‌های کادر فنی و بازیکنان شان گفت: ما این نامه را برای این نوشتیم که این باشگاه‌ها مجموع رقم قرارداد‌های کادر فنی و بازیکنان شان را افشا کنند تا یک رقابت عادلانه در نظام باشگاه داری کشورمان رخ دهد.

او ادامه داد: امروز ما آخرین تعاملات را با شرکت بورس و فرابورس را داشتیم و با توجه به نهایی شدن مجموع قرارداد‌های این ۲ باشگاه هفته آینده نماد این ۲ باشگاه در فرابورس بازگشایی خواهد شد و مردم می‌توانند نماد این ۲ باشگاه را خریداری و یا بفروشند.

رئیس هسئت فوتبال ستا مشترک سپاه

عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال

معاونت بنیاد استان اصفهان

در ابتدای برنامه رزومه سه نامزد تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال بررسی شد.

قائم مقام و مسئول اداره کل بازرگانی استان اصفهان

سرپرست باشگاه استقلال