نیازمند بازتعریف نقش مساجد هستیم

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اگر ما مسجد را به عنوان مقر فرماندهی اجتماعی و فرهنگی در جامعه اسلامی و نماد ظهور مردم‌باوری در نظام اسلامی تعریف کنیم، ضروری است در نگاه خود نسبت به نقش فرهنگی مسجد در جامعه بازنگری انجام دهیم.

قالیباف افزود: اجتماع مومنان به خودی خود منشا خیر است و مسجد مکانی است که در آن اجتماع مومنان بر مبنای دعای خیر شکل می‌گیرد.

قالیباف گفت: در سال‌های مبارزات انقلابی مساجد نقش محوری در بسیج مردم علیه نظام شاهنشاهی ایفا کردند و درسال‌های دفاع مقدس نیز مساجد نقش محوری در بسیج نیرو‌ها علیه دشمن داشتند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تهی کردن مسجداز تقلیل مسجد به مکانی برای عبادت و تهی کردن این مکان مقدس از نقش اجتماعی آن ظلم به آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام است که حکومت اسلامی را برمحور مسجد اداره می‌کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: امروز هم با توجه به تغییر ماموریت‌ها و ظهور جبهه‌های جدید مبارزه نیازمند بازتعریف نقش مساجد هستیم.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8218130/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ مرداد) مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت روز جهانی مساجد گفت: مسجد در دین اسلام انسان ساز و جامعه پرداز است.