نرخ پارکینگ در قم کمتر از تمام کلانشهرهاست

او گفت: پروژه شهید کاظمی در قالب یک پروژه تجاری- ترافیکی در نظر گرفته شده است، سهم شهرداری قم از این پارکینگ ۳۰ درصد است؛ پیش بینی می‌شود ۳ هزار جای پارک در نهایت در این محل احداث شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: خروجی‌های اضطراری پارکینگ طبقاتی زائر نیز بصورت مستمر پاکسازی شده و اختلال یا مشکلی احساس نمی‌شود.

مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم برخی مباحث ایمنی تونل غدیر را یادآور شد و گفت: اجرای خط کشی‌ها و اصلاح نورپردازی‌ها برای کاهش مخاطرات موجود در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم  معضلات ایمنی پارکینگ طبقاتی زائر را مورد توجه قرار داد و گفت: امکان ورود خودرو‌های آتشنشانی به این پارکینگ وجود ندارد و صرفا از فضای بیرونی آن امکان اطفاء حریق وجود دارد.

شعبان زاده گفت: نرخ پارکینگ عمومی در قم برغم امکانات و تجهیزات بکار رفته در آن کمتر از تمام کلانشهر‌های کشور است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8192014/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم:

حسین شعبان زاده می گوید: ۱۵۰ کپسول آتشنشانی به همراه سایر تجیهزات مورد نیاز این پارکینگ بصورت مستمر رصد و پایش می‌شود و از نظر تجیهزات ایمنی، مشکی وجود ندارد و طی سال‌های اخیر همه موارد آتش سوزی با تجیهزات نصب شده در محل پارکینگ اطفاء شده است.

او گفت: جداسازی مسیر‌های خروج اضطراری از مسیر‌های اصلی، اصلاح خط کشی، برطرف کردن موانع فیزیکی خروجی این پارکینگ بصورت مستمر در حال اصلاح است.