نابغه فردا به هزار می‌رسد/بازی تاریخی در انتظار مسی


فردا آرژانتین در یک هشتم نهایی جام جهانی و از ساعت ۲۲.۳۰ به وقت تهران به مصاف استرالیا خواهد رفت.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8297875/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%BA%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C