میخائیل گورباچف درگذشت

بیمارستان مرکزی بالینی روسیه به خبرنگاران گفت که گورباچف ​​عصر سه‌شنبه (به وقت محلی) پس از یک بیماری شدید و طولانی درگذشت.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8227103/%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DA%86%D9%81-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA