مواج بودن دریای شمال

هواشناسی دریایی مازندران اعلام کرد:بر اساس تجزیه و تحلیل نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، دریای خزر امروز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه مواج و طوفانی است.

همچنین بیشینه ارتفاع موج هم در این مدت تا ۳.۵ متر برآورد می‌شود.

براساس گزارش این مرکز بیشینه سرعت وزش باد در نزدیک سواحل استان تا ۱۰ متر بر ثانیه پیش بینی می‌شود.

بزرگترین دریاچه جهان در این مدت برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8314121/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84