معرفی رییس جدید دادگستری آبیک

شعبانی همچنین تصریح کرد: شهرستان آبیک از حیث صنعت و کشاورزی جایگاه مهمی در استان دارد و به همین خاطر موانع این حوزه باید با همکاری دستگاه قضایی شهرستان و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی مرتفع شود، تا بتوانیم بیش از پیش از ظرفیت‌های این شهرستان بهره‌مند شویم.

سید جلال حاجی نصیری، رییس جدید دادگستری شهرستان آبیک نیز در این مراسم اظهار داشت: بدون شک اگر دستگاه قضایی به درستی عمل کند تمامی دستگاه و نهاد‌ها نیز در مسیر صحیح گام برخواهند داشت و در این راستا مبارزه با فساد و مفسد یکی از رویکرد‌های اصلی دستگاه قضایی در شهرستان خواهد بود و اجازه نخواهیم داد حقوق مردم و بیت المال توسط برخی اشخاص مورد تضییع قرار گیرد.

وی افزود: پست‌های مدیریتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی در واقع موهبتی الهی است و همه باید قدردان آن باشند و باید از آن به نحو احسن در جهت خدمت رسانی به مردم استفاده کنند.

در مراسمی از زحمات و تلاش‌های داود قلعه قوند تقدیر و سید جلال حاجی نصیری به سمت رییس دادگستری شهرستان آبیک معرفی شد.
علی شعبانی، رییس کل دادگستری استان قزوین در این مراسم گفت: مناصب مدیریتی امانتی در دست متصدیان آن است و خدایی ناکرده مدیران نباید به گونه‌ای عمل کنند که رضایت مردم جلب نشود، زیرا در این صورت امانتدار خوبی نبوده اند.

این مقام قضایی استان تاکید کرد: شهرستان آبیک از ظرفیت‌های بالایی در حوزه صنعت و تولید برخوردار است و قطعاً مجموعه دستگاه قضایی در شهرستان آبیک از همه اختیارات قانونی و ظرفیت‌ها در جهت تسهیل و رفع موانع تولید استفاده خواهد کرد، تا صنعتگران و تولیدکنندگان در کمال امنیت و آرامش به مقوله تولید بپردازند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8284966/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%DA%A9

مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: دستگاه قضایی به فراخور تکالیف و وظایفی که بر اساس قانون برعهده دارد در بسیاری از بخش‌ها در محور امور قرار دارد و تاثیرگذاری آن بر جامعه در حوزه‌های مختلف غیرقابل انکار است و این اهمیت نقش و جایگاه دستگاه قضایی را می‌رساند.