مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی (ع)

مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی (ع) با حضور عزاداران و سوگواران اباعبدالله الحسین (ع) با مداحی محمدحسین پویانفر در امامزاده صالح (ع) برگزار شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8207325/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B9