محموله مواد مخدر به استان البرز نرسید


فرمانده انتظامی استان قم از کشف و توقیف ۴۶۶ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های قم و شرق تهران خبر داد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8291833/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF