مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری باز هم لغو شد + سند

مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری باز هم لغو شد


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8265784/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF

ر شرایطی که با درخواست اعضای مجمع سوارکاری قرار بود تا مجمع فوق العاده این فدراسیون ساعت ١٠ صبح روز سه شنبه، ٣ آبان ماه در محل سالن آکادمی ملی المپیک برگزار شود، برای دومین بار با نامه معاونت ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان به زمان نامعلوم دیگری موکول شد.

 

این اتفاق در شرایطی امروز افتاد که برخی از اعضای مجمع فدراسیون سوارکاری که پیش از این و طی نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان از ایشان درخواست عزل سرپرست فدراسیون را کرده بودند.