مجالس تعزیه در پهنه رودکی برپا شد

رویداد شبیه خوانی در پهنه توسط «گروه تعزیه سیدالشهدا (ع)» به سرپرستی احمد عزیزی برگزار می‌شود.

«وهب نصرانی»، «طفلان زینب (س)»، «حضرت مسلم (ع)»، «دو طفلان مسلم (ع)»، «حر ریاحی»، «حضرت علی اکبر (ع)»، «حضرت قاسم (ع)»، «حضرت ابوالفضل (ع)»، «شهادت امام حسین (ع)» و «بازار شام» دیگر مجالسی هستند که طی این ده شب در پهنه رودکی اجرا خواهد شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8200885/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

در شب اول این رویداد تعزیه «شاهچراغ (ع)»، اجرا شد.

در دهه اول ماه محرم و پس از اذان مغرب و عشاء پهنه رودکی مقابل تالار وحدت میزبان مجالس تعزیه است.