لشکر بیکاران کشور، نتیجه عدم آموزش مهارت محور است

ابراهیم عزیزی در حاشیه بازدید از دانشگاه فنی و حرفه‌ای باهنر شیراز که با حضور معاون وزیر نفت و جمعی از مدیران دانشگاه و استان برگزار شد، با تاکید بر آموزش‌های مهارتی در نظام تعلیم و تربیت کشور گفت: امروز مهارت محوری در سیستم آموزشی یک اولویت است که مورد غفلت قرار گرفته و بعضاً دانش آموزان و دانشجویان ما آموزش‌هایی را فرا می‌گیرند که کارساز نیست.

نماینده شیراز و زرقان با تقدیر از تلاش‌های مسوولان دانشگاه فنی و حرفه‌ای باهنر شیراز، بر حمایت از این دانشگاه مهارت محور تاکید کرد و گفت: عزم دولت و مجلس حمایت از مهارت ورزی به ویژه در مراکز فنی و حرفه‌ای است.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در این بازدید برای تامین بخشی از منابع مالی جهت تکمیل خوابگاه دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیز قول مساعد داد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8205237/%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

عزیزی گفت: امروز همه از بیکاری جوانان می‌نالند، اما از این نکته غافل هستند که بخش اعظم این بیکاری نتیجه عدم مهارت‌های فنی و حرفه‌ای است.

او گفت: در نظام آموزش و پرورش، توجه به مهارت‌های فنی و حرفه‌ای آن گونه که سزاوار است، مورد توجه قرار نگرفته و این یک آسیب بزرگ است.