قضاوت داوران چهارمحالی در سوپرلیگ فوتسال کشور

ربابه سادات رضوی، الهه مرادی و صحرا بابایی داوران چهارمحال و بختیاری دیدار تیم‌های این مسابقات را قضاوت کردند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8275663/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1