قائمشهر قهرمان مسابقات وزنه برداری نوجوانان مازندران

تیم بهنمیر پس از قائمشهر بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و عنوان سوم مسابقات هم به تیم بابل اختصاص یافت.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان مازندران جام زنده یاد قاسم و فریدون غزالیان جهت حضور در مسابقات استعداد‌های برتر کشور با حضور ۱۱ تیم از استان در روز جمعه ۲۴ تیر ماه در شهرستان قائمشهر برگزار شد که در پایان تیم میزبان جام قهرمانی را در خانه نگه داشت.

نفرات برترمسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان مازندران به رقابت‌های استعداد‌های برتر کشور اعزام خواهند شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8188319/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86