فناوری کشور گسترده تر می‌شود

 در ادامه جلسه به نحوه همکاری و انجام تست‌های استاندارد محصول و نیز برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی در ایران و بلاروس، پرداخته شد.

دکتر ولادیمیر و دکتر فدائیان از شرکت فالکون که در پارک علم و فناوری کشور بلاروس مستقر است، پس از معرفی و ارائه فناوری‌های مرتبط با موضوع، درخصوص چند مدل فناوری حاکم بر پیگرانی هوشمند، متناسب با زیرساخت‌های شرکت نفت در ایران تبادل نظر و گفت و گو نمودند.

با برنامه ریزی و رایزنی گسترده حوزه بین‌الملل پژوهشگاه مواد و انرژی، طی نشست مسئولان پژوهشگاه مواد و انرژی و مدیران صنعت نفت و گاز کشور با مدیران شرکت فالکون کشور بلاروس، بستر انتقال فناوری پیگرانی هوشمند از طریق این پژوهشگاه به وزارت نفت کشور، فراهم شد.

 با توجه به توانمندی‌ها و قابلیت‌های شرکت فالکون، مستندات این مجموعه با سه مدل همکاری و به‌طور رسمی از طریق پژوهشگاه مواد و انرژی به وزارت نفت ارسال گردد و بعد از دریافت مستندات، طی جلسه آتی بحث انتقال فناوری پیگرانی هوشمند از شرکت فالکون بلاروس به وزارت نفت کشور، اجرایی و عملیاتی شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8223002/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF