فعالیت ۱۴۹ مرکز نیکوکاری در خراسان جنوبی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی نهادینه سازی فرهنگ خیر و احسان و نوع دوستی در سطح محلات با مشارکت ساکنین محل، طراحی، استقرار و مدیریت شبکه‌های نیکوکاری با تمرکز بر محله و منطقه با محوریت مساجد، ایجاد همبستگی و ارتباط و تعامل موثر با اشخاص حقیقی و حقوقی تأثیر گذار از جمله خیرین، موسسات خیریه، مراکز آموزشی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت آنان برای رفع مشکل محرومین از اهداف ایجاد مراکز نیکوکاری است.

عرب مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: جامعه هدف مراکز نیکوکاری ۲ گروه هستند که اولین گروه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و دومین گروه نیز سایر نیازمندان ساکن در محلات هستند که شرایط تحت حمایتی را نداشته، ولی دارای مشکلات اقتصادی هستند.

او افزود: تعداد ۵۴ هزار نیازمند (اعم از مددجوی امداد و غیر مددجوی امداد) از مراکز نیکوکاری خدمات دریافت می‌کنند.

او با اشاره به اینکه صد درصد درآمد‌های جذب شده در مراکز نیکوکاری صرف امور خیریه می‌شود، گفت: در ۴ ماهه ابتدایی امسال ۳۴۲ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال درآمد مراکز نیکوکاری ما بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۹ درصد افزایش داشته است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8215887/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

عرب بیان کرد: هم اکنون در سطح استان ۱۴۹ مرکز نیکوکاری مشغول به فعالیت هستند.