فعالیت مجدد ۵ معدن غیرفعال درکهگیلویه و بویراحمد


بگفته معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ، استخراج اسمی این معادن سالیانه ۴۸ هزار تن است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8292857/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%DB%B5-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF