فروکش کردن کرونا در سرمای پاییزی

۴ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های بابل بستری هستند که یک بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی قرار دارد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8304830/%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C

در این مدت موردی از فوتی بر اثر ابتلا به کووید۱۹ در بیمارستان‌های استان به ثبت نرسید.

مجموع بیماران مبتلا به کرونا ویروس بستری در مراکز درمانی مازندران به ۱۷ نفر رسید که از این تعداد ۴ بیمار کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

کاهش تعداد بیماران
دکتر فرهاد غلامی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: ۲ بیمار جدید مشکوک به کووید۱۹ در بیمارستان‌های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بستری و ۵ نفر ترخیص شدند.

ادامه روز‌های بدون فوتی کرونایی
دکتر سید علی مظفر پور خوشرودی رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل هم گفت: دو مورد جدید مبتلا به کرونا در چهار بیمارستان زیرمجموعه این دانشگاه بستری و یک بیمار کرونایی نیز ترخیص شد.

مجموع بیماران بستری مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های زیر مجموعه این دانشگاه ۱۳ نفر است که ۳ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارند

۴ بیمار تازه مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل بستری و ۶ بیمار کرونایی مرخص شدند.