فردی که خود را رئيس پاسپورت معرفی می‌کرد را بازداشت شد

وزارت داخله طالبان گفت: این فرد با صدور مکتوب‌های جعلی توزیع پاسپورت، از مردم پول می‌گرفت.

وزارت داخله طالبان با نشر ویدئویی، از دستگیری فردی خبر داد که خودش را رئيس پاسپورت معرفی کرده بود.

در گزارش وزارت داخله دیده می‌شود که فرد بازداشت‌شده به جرم خود اعتراف می‌کند و از طالبان می‌خواهد که او را ببخشند.

از این فرد به‌نام جمیل نام برده است.

به گفته‌ این وزارت این فرد از مردم به‌شکل غیرقانونی پول گرفته‌است.

در رده بندی پاسپورت های جهان، پاسپورت افغانستان امسال نیز مانند سال‌های گذشته به عنوان بی‌ارزش‌ترین پاسپورت جهان اعلام شده است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8271578/%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

به گفته‌ این وزارت این فرد از مردم به‌شکل غیرقانونی پول گرفته‌است.

‏وزارت داخله طالبان اعلام کرد: فردی که خودش را رئيس پاسپورت معرفی کرده بود را بازداشت کرده‌اند