عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدا در اهواز


به مناسبت هفته مبارک بسیج عطر افشانی و غبارروبی مزارشهدا به همت حوزه مقاومت بسیج هفت شهری ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) غرب اهواز برگزار گردید.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8291556/%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2