طراحی مسکن آکادمی معماری اصفهان | معماری نواز

طراحی مسکن آکادمی معماری اصفهان | معماری نواز

نتایج این تحقیق نشان می­دهد کارکردپذیری مسکن بیشترین رابطه را با موقعیت قرارگیری فضاهای مختلف و ارتباط بین آنها در پلان دارد که حکایت­گر اهمیت نقش هندسه پلان در تامین کارکردپذیری می­باشد. نکته مهم دیگری که از این پژوهش حاصل شد، اهمیت کارکردپذیری نشیمن و پذیرایی در ارزیابی کل مسکن می­باشد. تحقیق در نهایت، راه­کارهایی را برای ارتقای شاخص­های کارکردپذیری مسکن، نظیر تنظیم نسبت ابعادی فضاها با یکدیگر و چگونگی کاهش فضاهای بلا استفاده ارایه می­دهد. شاهی آق بلاغی، عارف، زنگنه، یعقوب، خدابنده لو، حسن، درودی نیا، عباس، 1395، سنجش شاخص‌های کیفیت محیط شهری(مطالعه موردی مسکن مهر شهر سبزوار)، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بیستم و ششم، 54-72. عزیزی، محمد مهدی ، جایگاه شاخص های مسکن در فرآیند برنامه­ریزی مسکن، نشریه هنرهای زیبا، شماره 17 بهار 1383، صص 42-31.

  • برق جلوه، شهیندخت، 1393، برنامه شناسایی و تحلیل محیط‌های کالبدی، نشریه هنرهای زیبا، شماره19، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، 39-48.
  • در دوره معماری مسکن آکادمی تلاش می شود آموزشهای مربوط به طراحی زیبا و کارآمد به همراه رعایت اصول فنی و ضوابط شهری و الزامات طراحی مجتمع های مسکونی آموزش داده شود به نحوی که بعد از گذراندن دوره به راحتی بتوان در همه نوع زمینی با هر ابعادی طراحی کرد و در شرکتهای معماری استخدام شد.
  • طرح‌ها و تصاویر ارائه‌شده در کتاب از نخستین همایش برگزیدة بین‌المللی شهرک‌های حاشیه‌ای در کشورهای در حال توسعه، انتخاب مقاله شهرسازی pdf شده است.
  • در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

این مقاله قصد دارد اثر مولفه­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که ابعاد اصلی مدرنیته را تشکیل می­دهند، بر ابعاد مختلف معـماری مجتمع­های مسکونی معاصـر در شهر تبریز مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل نشان می­دهد مدرنیته در ساخت معماری مجتمع­های مسکونی تبریز موثر بوده اما میزان تاثیر ابعاد مختلف مدرنیته در تحولات معماری مجتمع­های مسکونی تبریز یکسان نبوده و بعد اقتصادی بیشتر از سایر عوامل در شکل­گیری این بناها موثر بوده است. همچنین از بین مولفه­های اقتصادی، سودگرایی بیشترین تاثیر را در تمامی ابعاد معماری مجتمع­های مسکونی تبریز داشته است.

بررسی نقش شاخص‌های مدرنیته در ابعاد معماری مسکن: مطالعه مجتمع‌های مسکونی تبریز

در این روند، معماران سعی دارند تا برای جلب مشارکت و حضور مردم از روش‌های ابداعی خویش بهره‌مند شوند. در کتاب حاضر، نمونه‌هایی از طراحی مسکن شهری ارائه می‌شود که در آن ساکنان می‌توانند مسکن خود را با توجه به نیازها و علایق خویش تغییر دهند. طرح‌ها و تصاویر ارائه‌شده در کتاب از نخستین همایش برگزیدة بین‌المللی شهرک‌های حاشیه‌ای در کشورهای در حال توسعه، انتخاب شده است. مهدوی­­نژاد، محمد جواد و منصوری مجومرد، پریناز، 1394، ورود جریا ن­های نوگرا به معماری معاصر ایران، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره 21، صص30-19. 3استاد، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.

دوفصلنامه پژوهش های معماری و محیط

اگر بخواهیم فراوانی موضوعات مورد طراحی معماران را ارزیابی کنیم متوجه می شویم که بالاترین میزان مربوط به طراحی مسکن یا خانه می باشد. مسکن(خانه) بالاترین رفاه و آسایش را می خواهد، معمار می بایست بهترین طرح را ارائه دهد به نحوی که کاربر(صاحب خانه) فضایی متناسب با روحیات، جهان بینی و آسایش خود را دریافت کند. اینچنین طرحی نیازمند توانمندی معمار در مؤلفه های معماری مسکونی و تسلط کامل بر ضوابط و الزامات طراحی شهرداری شهر مورد طراحی می باشد.

حائری مازندرانی، محمدرضا. ( . خانه،فرهنگ، طبیعت،تهران. تهران: مرکزمطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی.

بشر در بستر مفاهیم می‌اندیشد و عمل می‌کند. این مفاهیم در همه ابعاد زندگی او حضور دارند. معماری نیز همانند تمامی دست ساخت‌های بشر، از نظام­های مفهومی ذهن او تبعیت می‌کند. با توجه به مجموعه تحقیقاتی که در عرصه معماری صورت گرفته است، می‌توان از الگوها به‌عنوان بستری برای بروز این نظام­ها در ساماندهی عناصر کالبدی نام برد. پرداختن به این نکته می‌تواند پاسخی باشد در برابر برخی ابهاماتی که در حال حاضر نسبت به چرایی کیفیت نامناسب خانه­های امروزی روستایی وجود دارد. این حیطه از معماری به‌عنوان میراث گران‌بها و غنی الگوهای گذشته، دغدغه­ای است که ذهن بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است.