ضرورت صرفه جویی برای عبور از کم آبی در لرستان

وی افزود: کاهش بارندگی‌ها و خشکسالی‌های پی درپی در چندین سال گذشته، کاهش شدید دبی سد‌ها و سفره‌های زیرزمینی را در پی داشته است.
شهروندان لرستانی در مهرماه امسال در بخش خانگی حدود ۱۵ میلیون مترمکعب آب مصرف کرده اند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8265221/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

کرموند گفت: با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی لرستان متوسط بارش‌ها در پاییز امسال نسبت به سال گذشته روند کاهشی دارد و بیشتر کاهش بارش‌ها برای نیمه دوم آبان ماه و نیمه اول آذر ماه در استان شاهد هستیم