ضرورت افزایش ایستگاه‌های آتش نشانی اهواز

او گفت: در صورت افزایش ایستگاه نیاز به تعداد بیشتری تجهیزات و خودرو است.

این مقام مسئول با اشاره به رعایت اصول ایمنی در فصل سرد سال گفت: شهروندان کلیه گاز سوز بطور دقیق و فنی بازبینی و بررسی نمایند بخاری گازی سرویس فنی شود و راه دودکش باز باشد و از کلاهک اچ استفاده شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8280230/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2

به گفته رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز نظر به جمعیت و تراکم آپارتمان سازی تعداد ایستگاه‌ها کافی نیست و از لحاظ نیروی انسانی به شدت کمبود داریم.

ابراهیم قنبری می گوید: درخواست پله۵۲ متری داده شد که با یکدستگاه ۳۲متری موافقت شده و در حال مراحل پایانی خرید و تحویل هستیم.

تعداد ابراهیم قنبری گفت: سازمان آتش نشانی اهواز پله ۶۸ متری در اختیار ندارد تنها یکدستگاه ۳۲ متری دارد که با توجه به ارتفاع سلزی کفایت نمی‌کند.

به گفته او خودرو‌های موجود با توجه به تعداد ایستگاه‌ها فعلا برای حوزه‌هایی دارای آتش نشانی هستند کفایت دارد.