صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۳۱ مرداد

صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۳۱ مرداد

مقصد درآمدهای نفتی، ترور داریا دوگین دختر الکساندر دوگین فیلسوف و نظریه روس، مذاکرات لغو تحریم ها و واگذاری مسکن به مردم جزو مهم‌ترین موضوعاتی هستند که عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور را به خود اختصاص داده‌اند.