صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۱۳ شهریور

صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۳ شهریور

https://www.yjc.news/

https://www.yjc.news/

 


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8230369/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1

صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۳ شهریور

صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۳ شهریور

صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۳ شهریور

صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۳ شهریور

https://www.yjc.news/

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار شرکت کنندگان در اجلاس مجمع جهانی اهل بیت(ع)، طرح آب‌رسانی غدیر، جدیدترین اخبار از مرزهای کشور و وضعیت زوار اربعین حسینی، آتش سوزی در تالاب انزلی و آخرین اخبار از مذاکرات لغو تحریم‌ها تیتر نخست روزنامه های امروز را تشکیل می‌داد.

صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۳ شهریور

صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۳ شهریور

صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۳ شهریور

 

https://www.yjc.news/