صدور ۱۲۴ گواهینامه مهارت به زندانیان ارومیه

مدیرکل زندان‌های آذربایجان‌غربی در این مراسم به اهمیت اشتغال مولد زندانیان اشاره کرد و گفت: از اینکه در فرایند تربیتی مدت حبس عزت نفس واقعی را کسب نموده و برای زندگی سعادتمندانه اجتماعی تلاش تاثیر گذار انجام می‌دهید برای همه ما، خانواده شما و جامعه اسلامی بسیار پسندیده و مایه مباهات است.

در مراسمی در محل کارگاه‌های تولیدی بنیاد تعاون زندانیان شعبه ارومیه به ۱۲۴ نفر زندانی قبول شده در آزمون حرفه آموزی در محیط کار واقعی گواهینامه مهارت صادر شد.

در این مراسم به ۱۲۴ نفر زندانی که از بین ۳۰۲ مددجوی شرکت کننده موفق به کسب امتیاز قبولی در مهارت شده بودند با حضور مدیرکل زندانها، مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان و رئیس زندان ارومیه گواهینامه حرفه آموزی اعطاء شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8305094/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B2%DB%B4-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87

مراد فتحی از مسئولین و بانیان اجرای طرح آموزش در حین کار و صدور گواهینامه‌های مهارت در محیط واقعی کار در زندان‌های استان را تقدیر کرد و این برنامه آموزشی کاربردی را امری جالب عنوان نمود و گفت: این گواهی مهارت آموزی در محیط کار برای شما سند افتخار و نشان روحیه سازندگی و تلاش برای بازگشت سعادتمندانه است