صدور کیفرخواست برای ۱۱۹ نفر از اغتشاش‌گران در استان زنجان

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان تاکید کرد: رسیدگی به پرونده اغتشاش‌گران با سرعت، دقت و قاطعیت در دستور کار قرار دارد. باید با کسانی که در صدد ایجاد بی‌نظمی، تخریب و اغتشاش در جامعه بودند، برابر قانون برخورد پشیمان‌کننده شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8268322/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B1%DB%B9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86

وی با بیان اینکه تاکنون تعداد ۲۷۹ پرونده برای ۳۲۵ نفر در دادسرا‌های استان تشکیل و از این تعداد ۱۳۷ پرونده، به عبارتی ۴۷ درصد از کل پرونده‌ها تعیین تکلیف شدند.

حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی‌نیارکی ،رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: در جریان اغتشاشات مهرماه در استان زنجان با تلاش همکاران قضایی و هماهنگی‌های جامعه اطلاعاتی و ضابطان با استفاده از تجربیات گذشته، صحنه اغتشاشات در استان به خوبی مدیریت شد که در مقایسه با حوادث قبلی میزان خسارت‌ها بسیار کمتر بود.

صادقی‌نیارکی تصریح کرد: با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مبنی بر لزوم رسیدگی خارج از نوبت به پرونده عناصر اغتشاشات اخیر و نیز اعلام کیفرخواست و صدور احکام، کیفرخواست برای ۱۱۹ نفر از اغتشاشگران در استان صادر شد.

این مسئول ادامه داد: در همین راستا و با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه، رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پرونده‌های اغتشاش‌گران در دادگاه‌های انقلاب و جزایی استان در دستور کار قرار گرفت که برای ۱۱۹ نفر کیفرخواست صادر شد که تاکنون برای ۱۶ نفر احکام محکومیت صادر و مابقی در حال رسیدگی است.